Liên hệ

Nếu bạn cần liên hệ và muốn quảng bá thương hiệu của bạn trên website Chọn Thương Hiệu, bạn có thể điền thông tin bên dưới và gửi cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang mở hợp tác với các loại hình

  • Giới thiệu Thương Hiệu (đưa thương hiệu của bạn lên website).
  • Nhận quyền Thương hiệu (bạn có thể xác minh và quản lý nội dung, cập nhập thêm thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới,… cho thương hiệu hiện có trên website.
  • Đề xuất hiển thị (thương hiệu của bạn được đề xuất đến người dùng tìm kiếm trong danh mục).
  • Tài trợ hiển thị (thươnng hiệu của bạn sẽ được hiển thị trên kết quả đầu tiên của tìm kiếm).
  • Toplist (bài tổng hợp)
  • Bài PR cho Thương Hiệu